EN | HU

Adatosztályozás

A szolgáltatás bemutatása

Az adatosztályozás célja, hogy a szervezet adatait, - vagy szakkifejezést használva információs vagyontárgyait - különböző bizalmassági osztályba sorolja, és ezzel megteremtse annak a lehetőségét, hogy biztonsági szempontból különböző adatokat különböző módon kezeljen a szervezet.

Az információbiztonsági keretrendszer fontos eleme az adatosztályozás, hiszen e nélkül olyan általános folyamatokkal, eljárásokkal kellene az adatkezeléseket megoldani, amelyek vagy nem garantálnának elegendően magas biztonsági szintet, vagy elviselhetetlen terhet rónának a szervezetre.

Adatosztályozási megbízásaink során kialakítjuk ügyfeleink üzleti és szabályzati környezetéhez illeszkedő bizalmassági adatosztályokat, felmérjük a szervezet adatvagyonát, és besoroljuk az adatvagyon különböző elemeit a megfelelő bizalmassági adatosztályokba.

Kinek ajánljuk a szolgáltatást?

Olyan szervezetek számára,

  • ahol nem végezték még el az adatvagyon felmérését és bizalmassági osztályokba sorolását;
  • ahol adatszivárgás elleni védelmi megoldás bevezetését tervezik;
  • ahol végeztek már adatosztályozást, azonban az osztályozás eredményeként egy olyan terjedelmes adatleltár jött létre, amelynek a karbantartása, folyamatos frissítése nem megoldott probléma.

Miért minket válasszanak?

  • Mert tanácsadóink jelentős gyakorlattal rendelkeznek adatosztályozási megbízások lebonyolításában;
  • mert nem csak az adatosztályozást végezzük el, hanem az osztályozott adatok kezelésének a szabályzatait és folyamatait is ki tudjuk alakítani.